βιομηχανικοι αυτοματισμοι

DAtamech.gr

Industrial Automation Solutions 

Datamech.gr

Τεχνογνωσία

Τεχνική υποστήριξη

Ετοιμοπαράδοτο υλικό

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία DataMech ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 2006, από στελέχη με πολυετής εμπειρία στον χώρο των βιομηχανικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών, όσο και στον αυτοματισμό. Συγκεκριμένα, η DataMech αποτελεί μια τεχνική – εμπορική εταιρεία με ειδίκευση στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού, καθώς και στην εμπορεία συναφούς εξοπλισμού.

Αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Horner APG στην Ελλάδα και ειδικεύεται στην εμπορεία , την τεχνική υποστήριξη και την παροχή τεχνογνωσίας με συστήματα της εν λόγω εταιρείας , προσφέρονταν πανελλαδική κάλυψη. Καθόλα τα έτη λειτουργίας της DataMech , κεντρικός της στόχος συνιστά η επιλογή του βέλτιστου υλικού ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη . Η επίτευξη του στόχου αυτού, οδηγεί στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, γεγονός που παρουσιάζεται από το πλήθος των έργων που έχει υλοποιήσει, καθώς και από την συνεχή αύξηση των εργασιών και του πελατολογίου της.

Οι πελάτες μας